EU DIGITAAL COVID-19 CERTIFICAAT (DCC)

Wanneer krijg ik een COVID-certificaat?

Burgers die vanaf 1 juli naar het buitenland vertrekken (binnen de EU) dienen een COVID-certificaat voor te leggen.


Er zijn 3 types certificaten:


 1. Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je volledig gevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus. Dit is pas 14 dagen na de laatste dosis geldig.

 2. Met een testcertificaat kan je bewijzen dat je een COVID-19-test onderging waarvan het resultaat negatief was. Deze zijn slechts 72 uur geldig.

 3. Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van COVID-19 na een eerdere positieve COVID-19-test. Deze wordt enkel afgeleverd op basis van een positieve PCR-test die minder dan 180 dagen geleden werd afgenomen.


Details certificaten

Vaccinatiecertificaat

Voorwaarden:

 • U ontving de vaccinatie in België in een erkend vaccinatiecentrum
 • Het vaccin is erkend door de Europese overheid (Pfizer, AstraZenenca, Johnsson&Johnsson en Moderna)


Vanaf wanneer beschikbaar?

 • 2 tot 3 dagen na de vaccinatiedatum
 • Gedeeltelijke vaccinatiecertificaat: Na de 1ste prik van Pfizer, AstraZeneca of Moderna
 • Volledig vaccinatiecertificaat: Na 2de prik van Pfizer, AstraZeneca of Moderna OF na 1ste prik van Johnsson&Johnsson


Geldigheid? 

 • Vanaf: 14 dagen na de volledige vaccinatie 
 • Tot:  365 dagen vanaf de datum van laatste vaccinatie

Testcertificaat

Voorwaarden:

 • U ondergaat een PCR-test of een antigeentest (vanaf 1 juli)
 • De test werd afgenomen door een zorgverlener of een erkend Belgisch labo


Vanaf wanneer beschikbaar?

 • 1,5 uur na het ontvangen van uw resultaten (+/- 24 uur)Geldigheid? 

 • Vanaf: Het moment dat de resultaten bekend zijn en het testcertificaat is aangemaakt
 • Tot: 72 uur na staalafname volgens de europese standaard.
  Let op: Voor sommige landen is dit maar 48 uur

Procedure Testcertificaat

Herstelcertificaat

Voorwaarden:

 • U heeft een positieve PCR-test gehad
 • De besmetting moet minder dan 180 dagen geleden vastgesteld zijn 
Vanaf wanneer beschikbaar?

 • 11 dagen na de positieve PCR-test (1 dag na de isolatie) Geldigheid? 

 • Vanaf: 11 dagen na de positieve PCR-test
 • Tot: 180 dagen na de afname van de positieve PCR-test

Klik HIER voor een duidelijk schema van het stappenplan.

Voor het bekomen van een testcertificaat dienen reizigers een PCR-test te ondergaan. Deze kunnen uitgevoerd worden door het testcentrum,
het ZOL en verschillende privélabo’s (bv. Labo Rigo).


Vanaf 28 juni kunnen burgers zelf hun CTP-code aanvragen en een afspraak inplannen via mijn www.mijngezondheid.be zonder tussenkomst van de huisarts.

Stap 1: Aanvragen CTP-code


Voor het aanvragen van een CTP-code bestaan er twee opties:


CTP-code voor betalende test
Residenten en niet-residenten kunnen zelf een CTP-code aanvragen voor een betalende test via mijngezondheid.be. Deze CTPC zal geldig zijn vanaf het moment van aanvraag tot 30 dagen daarna zodat men tijdig een afspraak kan maken. Het invulformulier zal gegevens opvragen voor velden die reeds aanwezig zijn in de CTPC-databank (INSZ indien beschikbaar, naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail,...)
De kostprijs is ongeveer 55 euro.

CTP-code voor terugbetaalde test
Iedere burger die nog niet de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren of jongeren tussen 6 en 17 hebben recht op 2 terugbetaalde PCR-testen tot een maximum van 55 euro tijdens de maanden juli, augustus en september.


Belgische residenten kunnen via mijngezondheid.be naar de personal health viewer om na te gaan of zij al dan niet recht hebben op
een terugbetaalde test in het kader van reizen en evenementen op basis van hun INSZ.


Wanneer een resident recht heeft op een terugbetaalde test, zal er een CTPC voor terugbetaalde testen gecreëerd worden via een
invulformulier. Deze CTPC zal geldig zijn vanaf het moment van aanvraag tot 10 dagen daarna zodat men tijdig een afspraak kan maken.


Stap 2: Afspraak maken


Met de aangevraagde CTP-code dient de burger een afspraak te maken bij een testcentrum in de buurt.
Er zijn verschillende beschikbare staalafnameposten. zoals testcentra, zierkenhuizen en privé labo's (bv. labo rigo).

De afspraak kan aan de hand van de CTP-code gemaakt worden via www.mijngezondheid.be.


Let op! Houd bij het maken van uw afspraak rekening met de geldigheidsduur van de test. Volgens de europese standaard is de test 72 uur geldig. Sommige landen hanteren hun eigen geldigheidsduur. Voor landen zoals Italë en Spanje is dit 48u. Via Re-open Europe kan u opzoeken wat geldt voor het land waarnaar u reist. 

 
Stap 3: Resultaten


De resultaten kunnen via verschillende manieren worden opgevraagd:


Let op! 

 • Voor niet-residenten zonder RRN kunnen de resultaten best opgevraagd worden via mijngezondheid.be.
 • Voor kinderen kunnen de resultaten best opgevraagd worden via coronalert, mijngezondheid.be of via cozo.be (met de identiteitskaart van de ouder die een volmacht heeft over de identiteitskaart van de kinderen).


Stap 4: COVID-certificaat


Het COVID-certificaat wordt 1,5 uur nadat de testresultaten bekend zijn gegenereerd via de CovidSafeBE-app.

Procedure COVID-certificaat 

Hoe aanvragen?

Een COVID-certificaat aanvragen kan:


Let op: Om certificaten digitaal op te vragen heeft u ofwel uw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme).


 • Per Post:  
  • U moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week.
  • U contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar u gevaccineerd werd:


Let op: Zorg dat u tijdens uw reis naar het buitenland uw certificaat bij de hand hebt, niet alleen online, maar ook gedownload/offline op uw smartphone of tablet bijvoorbeeld. Of zorg voor een geprinte of papieren versie als back-up. Zo heeft u geen probleem als u onderweg geen internetverbinding heeft.

Vanaf wanneer en waar kan ik het gebruiken?

CovidSafeBE

Het COVID-certificaat zou volgens afspraak vanaf 1 juli 2021 bruikbaar worden in alle EU-lidstaten. België heeft de certificaten al beschikbaar gemaakt vanaf 16 juni. Dit betekent echter niet dat landen de COVID-certificaten vanaf half juni zullen kunnen lezen of aanvaarden.


Let op: U doet er goed aan de regels van het land van bestemming voor vertrek na te kijken. U vindt reisadvies op de Europese website Reopen of het reisadvies op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken. Er zijn per land nog afwijkende regels mogelijk. 


Uniforme regels binnen EU :

 • Volledig gevaccineerde personen met een vaccinatiecertificaat dat in overeenstemming is met het digitale COVID-certificaat, moeten 14 dagen nadat de laatste dosis is toegediend, vrijstelling worden verleend van verplichte reisgerelateerde tests of quarantaine.


 • Ook herstelde personen die 1 dosis hebben gekregen van een vaccin dat normaal in 2 doses wordt toegediend, zouden als volledig gevaccineerd beschouwd moeten worden. U zou dus een herstelcertificaat en vaccinatiecertificaat kunnen combineren om dit aan te tonen.


 • Om de eenheid van het gezin te waarborgen, moeten minderjarigen die met hun ouders reizen, van quarantaine worden vrijgesteld als hun ouders niet in quarantaine hoeven te gaan, bv. omdat zij zijn gevaccineerd. Kinderen jonger dan zes jaar moeten ook worden vrijgesteld van reisgerelateerde tests.


 • De Europese Commissie stelt een standaardgeldigheidsperiode voor tests voor van 72 uur voor PCR-tests.


 • Bij lokale uitbraken of varianten die opduiken kunnen landen toch ook steeds nog extra regels opleggen.


Reisadvies naar landen buiten de EU vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken.

Wat bij terugkeer na mijn vakantie?

Vanaf 1 juli gelden onderstaande regels:

 • Verbleef je langer dan 48u in het buitenland?
 • Keer je terug met het vliegtuig of de boot?
 • Keer je terug met de trein of de  vanuit een land buiten de EU of Schengenzone naar België?


Vul het Passagier Lokalisatie Formulier ten vroegste 48 uur voor je aankomst in België in.


Op basis van je antwoorden, berekent het formulier of je beschouwd wordt als een hoog risicocontact.

  • Krijg je een sms ? Je bent een hoog risicocontact. Je moet in quarantaine. Laat je testen op dag 1 en op dag 7 van je quarantaine. Je ontvangt hiervoor een code per sms. Deze quarantaine en test zijn verplicht. Je riskeert een boete van minimum €250 als je dit niet respecteert.
  • Krijg je geen sms ? Je hoeft niet in quarantaine en je moet je niet laten testen.


  Regels:

  • Groene of oranje zone:
   • Geen quarantaine of test.


  • Rode zone:
   • Mèt COVID-certificaat OF <12 jaar :  U moet niet in quarantaine.
   • Zonder COVID-certificaat en >12 jaar: U laat zich testen op dag 1 of 2 OF u gaat in quarantaine.


  • Zone met heel hoog risico (‘variants of concern’):
   • U moet verplichte 10 dagen in quarantaine.
   • U doet een PCR-test op dag 1 en dag 7.
   • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die niet binnen Europa verspreid mogen worden.


  Meer informatie over reizen en verplaatsen tijdens coronatijd vindt u ook op de website van de federale overheid.