ATTESTEN VOOR HET WERK OF SCHOOL

Quarantaine attest

Wat is een quarantaineattest?

Een quarantaineattest wordt opgesteld voor  medewerkers die wel arbeidsgeschikt zijn, maar zich toch niet naar hun vertrouwde werkplek mogen begeven. Dat kan als de medewerker:

  • mogelijk besmet is met COVID-19 (bv. na contact met een besmet persoon);
  • door zijn of haar medische situatie tot een risicogroep behoort.


Hoe krijg ik mijn quarantainecertificaat?

Een quarantainecertificaat wordt verstuurd naar het e-mailadres dat je opgaf en/of naar je eBox die je online kan raadplegen via www.myebox.be. Als je dit quarantainecertificaat niet hebt ontvangen op een van deze twee kanalen maar je hebt wel een sms met de quarantaine-code ontvangen, dan kan je het hier aanvragen met volgende gegevens:

  • je rijksregisternummer
  • de 16-cijferige code die je per sms ontvangt (de quarantaine-code)
  • je GSM-nummer
  • je e-mailadres

Als je geen sms kan ontvangen, kan je een certificaat aanvragen via je huisarts.


Arbeidsongeschiktheidsattest

Wat is een arbeidsongeschikheidsattest?

De huisarts stelt een arbeidsongeschiktheidsattest op indien een patiënt te ziek is om te werken. Indien tijdens de quarantaine iemand ziek wordt, krijgt deze patiënt een arbeidsongeschiktheidsattest dat start op de eerste dag van  de ziekte.

Het arbeidsongeschiktheidsattest gaat voor op het quarantaine-attest.Hoe krijg ik mijn arbeidsongeschikheidsattest?

Het arbeidsongeschikheidsattest dient aangevraagd te worden via de huisarts. Als je (vermoedelijk) COVID-positief bent en te ziek bent om te werken contacteer je de huisarts en vraag je naar een arbeidsongeschiktheidsattest. Ga niet naar de dokterspraktijk om je attest aan te vragen, dit kan zorgen voor verdere verspreiding van het virus.